• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úterý 14 Čec 2020
Home OR represe Zápisy z jednání ORR Zápis z jednání OORV konané dne 21.2.2013 Zlín
Zápis z jednání OORV konané dne 21.2.2013 Zlín Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Úterý, 19 Březen 2013 07:15

Zápis z jednání  OORV konané dne 21.2.2013 Zlín.

 

Přítomni:   Viz presenční listina

Hosté:   Ing. Pavel Hráček,

 

Program:

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů

2. Informace z OSH, KSH a ústředí

3. Odborná příprava velitelů a strojníků JSDHO

4. Příprava okrskových kol soutěže v PS družstev SDH (propozice soutěží)

5. Příprava propozic okresního kola v PS

6. Příprava školení rozhodčích v PS – nominace na postupové soutěže

7. Různé

 

Jednání zahájil a řídil vedoucí OORV. Přivítal přítomné a hosty. Starostu OSH Zlín Ing. Bernátíka a za HZS ZLK  Ing. Hráčka.

 

Ing. Hráček informoval přítomné o změnách v organizaci HZS Zlínského kraje – opět zřízen Územní odbor Zlín.  Proběhlo schvalování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro JSDHO ve Zlínském kraji. Odpověděl na dotazy ohledně vyhlašování poplachů sborům a otázky kolem prověřovacích cvičení jednotek sborů.

 

k bodu 1:         Byla provedena kontrola zápisu z minulé rady a plnění úkolů.

Úkol z minulé OORV, zjistit možnosti připojištění členů zásahových jednotek - zjišťuje starosta OSH Zlín v rámci celkového přehledu pojištění členů SH ČMS, členů JSDHO, odpovědnostních pojištění a pojištění akcí, pořádaných hasiči.

 

k bodu 2:         Informace z OSH ,KSH

Starosta OSH informoval přítomné o jednání VV OSH ze dne 12.2.2013.

Hodnocení práce okrsků v minulém období, 9.a17. okrsek musí zvolit nové preventisty.

 Možnost sestavit společná družstva na soutěže v PS v okrese:

OORV souhlasí se sestavením společných družstev z různých SDH na soutěže v požárním sportu a s jejich účastí na okrskových soutěžích, protože to není v rozporu se Směrnicemi hasičských soutěží pro muže a ženy.

Okresní kolo požárního sportu bude v Březové dne: 22.června 2013

Okrskoví velitelé zajistí účast nejlepších družstev mužů v okrscích a družstva žen, která budou na okrskových soutěžích.

VV OSH byla schválena nová pravidla příspěvků pro okrsky s platností od roku 2013. Zapojení mladých hasičů – bude se vycházet z Registračních listů mladých hasičů předaných do 31.1. hodnoceného roku do sekretariátu OSH.

Změna garantů okrsků z důvodů menšího počtu členů VV OSH.

Poděkování rodičů malé Dorotky Obadalové za finanční pomoc hasičů pro léčbu jejich dcery.

Informace z KSH:  23.3.2013 proběhne slavnostní Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje v Podkopné Lhotě při příležitosti 10. výročí činnosti KSH Zlínského kraje. Kde bude zhodnocena činnost a hospodaření krajského sdružení dobrovolných hasičů za rok 2012 a vzpomene se činnost za 10 let KSH Zlínského kraje.

Všechny krajské akce v roce 2013 jsou zaštítěny hejtmanem kraje.

 

K bodu 3:         Termíny odborné přípravy velitelů a strojníků JSDHO

Plán odborné přípravy velitelů, strojníků a členů dobrovolných jednotek PO a požárních hlídek na rok 2013 je k dispozici na stránkách OSH Zlín.

 

k bodu 4:         Termíny a propozice okrskových kol soutěží v PS družstev SDH

Velitelé okrsků předali v termínu potřebné informace pro konání okrskových soutěží v požárním sportu. Na školení rozhodčích v Kaňovicích dne 23.2.2013 bude provedena nominace na okrsková kola PS, okresní kolo, krajské kolo i pohár Hejtmana ZLK.

Každý okrsek vypracuje propozice na svou soutěž. Vypracované propozice zašlou v elektronické podobě na adresu   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript v termínu do 15.4.2013. Vzorové propozice se nacházejí na stránkách OSH Zlín www.oshzlin.cz.

 

k bodu 5:         projednání a příprava propozic okresního kola v PS

Byly připraveny a projednány propozice okresního kola v PS. Po připomínkách budou opraveny a předloženy VV OSH v dubnu 2013.

Připomínka jmenování odvolací komise:  Není nutné, řeší směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy.

Přihlášky na okresní soutěž v PS budou doplněny o sloupec bydliště závodníka pro snadnější  kontrolu soutěžících uvedených na přihlášce v sekretariátu OSH.

 

k bodu 6:         školení rozhodčích požárního sportu, nominace na postupové soutěže, informovat rozhodčí v okrscích o termínu a místu konání, noví rozhodčí, testy,

23.2.2013 proběhne v KD Kaňovice  roční přeškolení rozhodčích PS, školení a zkoušky rozhodčích, kterým končí platnost průkazů a nových rozhodčích. Testové otázky jsou na stránkách OSH Zlín. Budou provedeny nominace na postupové soutěže a Pohár hejtmana.

Po tomto školení budou aktualizovány seznamy rozhodčích na stránkách OSH Zlín a HZS ZLK.

 

k bodu 7:        

Seminář vedoucích OORV v Přibyslavi, březen 2013 – zástupce OSH Zlín se nezúčastní

Hostýn 2013 – XX. Mezinárodní hasičská pouť na Sv. Hostýně se koná v sobotu 27.4.2013

Úrazová pojistná smlouva s HVP a.s. od  1.1.2013 - při soutěžích nutnost používat přetlakový ventil a nářadí bez úprav, jinak nenastane plnění pojistné události.

SDH Slušovice - pozor při zasílání elektronických zpráv o zásahu na HZS ZLK.

 

 

Příští jednání OORV proběhne dne 25.4.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti HZS ZK.

 

Ve Zlíně dne 21.2.2013

Zapsal:  Milan Tichý, vedoucí OORV