• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úterý 14 Čec 2020
Home OR represe Zápisy z jednání ORR Zápis z jednání OORV, Zlín dne: 16.10.2015
Zápis z jednání OORV, Zlín dne: 16.10.2015 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pátek, 27 Listopad 2015 00:00

Zápis OORV ze dne 16.10.2015.

 

 

1,           Kontrola úkolů a zápisu z minulého jednání.

 

               Byla provedena kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání – žádný úkol

 

2,           Informace z OSH, KSH, ústředí -

 

Přítomným byly předány informace z posledního jednání VV OSH, KSH ze zápisů z jednání těchto orgánů.

 

3,           Zhodnocení okresního kola v PS, krajského kola v PS, soutěže O zlatý pohár hejtmana.

 

               Vedoucí Rady zhodnotil okresní kolo v PS – pořadatelé SDH Hřivínův Újezd, SDH Kaňovice a  kancelář OSH – hodnoceno  výborně. Slabá účast členů Rady velitelů. V průběhu soutěže došlo k několika zraněním i v důsledku velkých teplot. Byla volána záchranná zdravotní služba. Poděkování rozhodčím i závodníkům za vzorné chování během soutěže a posuzování výsledků při soutěži. Na krajské kolo postoupily družstva mužů – Velký Ořechov a Řetechov, za ženy – Slušovice a Pohořelice.

 

               Hodnocení krajského kola v PS - již tradičně malá účast členů OORV. I přes velké problémy s umístěním časomíry na staveništi v těsné blízkosti Stadionu mládeže ve Zlíně se podařilo rozměřit a připravit tratě k soutěži. Stovky obou kategorií se běžely současně, což bylo i pro diváky velmi zajímavé. Během soutěže se nevyskytly žádné problémy. Vyvrcholením byly druhé pokusy požárních útoků. Poděkování patří jak ukázněným soutěžícím, tak pozorným rozhodčím, štábu soutěže i HZS ZLK za pomoc při soutěži. Poděkování patří hlavně SDH Hřivínův Újezd, SDH Kaňovice za přípravu materiálu a jeho instalaci na stadion a odvoz.

 

               Hodnocení soutěže O zlatý pohár hejtmana ZLK – soutěž se konala ve Slavkově pod Hostýnem dne 19.9.2015. Dobře připravené tratě na požární útoky včetně zázemí. Stoprocentní účast družstev z našeho okresu, kterému předcházelo složité jednání se sbory. Je nutné změnit systém pro výběr účastníků na tuto soutěž. Bude projednáno  na příštích jednáních OORV. Kritika některých rozhodčích ( starty, startovní čára, čára stříkání) . Tyto připomínky byly projednány i na Krajské radě velitelů. Účast družstev za okres Zlín – muži – SDH Velký Ořechov, Štítná nad Vláří, Zádveřice, Řetechov, Vrbětice,  ženy – SDH Velký  Ořechov, Hřivínův Újezd, Slušovice, Bohuslavice u Zlína.  Závěr soutěže při vyhlašování pořadí za účasti pana hejtmana pokazila družstva, která odjela bez omluvy,  protože se neumístila na předních místech. Bohužel mezi ně patřila i družstva ze zlínského okresu.

 

4,           Plán práce OORV na rok 2016.

 

               Členům OORV byl předán při příchodu na jednání OORV návrh plánu  činnosti na příští rok. Plán byl upraven, doplněn a schválen dne 16.10.2015 před ukončením jednání. Bude přílohou tohoto zápisu.

 

5,           Různé. Členové Rady byli požádáni o zjištění možnosti v okrscích ohledně pořádání okresního kola v PS pro rok 2016. Bude projednáno na příštích jednáních.

 

               Školení rozhodčích požárního sportu proběhne znovu v obci Březová 20.2.2016 v 9:00 hod. Školení zajistí vedoucí OORV a SDH Březová. Informace na stránkách OSH Zlín.

 

               Pohár hejtmana se bude konat ve Velkém Ořechově v neděli18.9.2016.

 

Zapsal: vedoucí OORV, Milan Tichý